Ampli mà bị cháy , phần lớn là do "xiết" treble , "xiết" bass ( say xỉn mắt tai kém chất lượng ) . Ngoài ra có khi do hú mic ( ít hư hơn quá treble quá bass ) ...làm rè loa , cháy treble . Sau đây là mạch hạn chế volt AC vào In của tầng CS , giống giống như Limiter , cũng có thể gọi là Protection ...

Mạch han chế áp vào cho tầng CS

Các bạn để ý các con 820 nối tiếp nhau cùng với con 68 ohm là bộ chia áp (divider) ở ngõ ra loa . Khi áp ra loa cao khiến cho "hạ áp" ở 2 đầu con 68 ohm được khoảng vài volt thì các con trans sẽ " dẫn" ( tức Rce= 0 ohm ) . Khiến cho volt tín hiệu vào bị xuống masse ( qua Rce của 2 con trans 1815+1015) ...và volt Ac ra loa không thể vọt cao hơn mức đó .

Gia giảm các con 820 ohm để "setup" mức ra loa ( tức bỏ bớt 820 hoặc thêm ) .

Trên thực hành thì phát sóng ( sóng sin , sóng răng cưa ,....) vào IN , kẹp đồng hồ đo volt AC trên hai đầu loa ( nhớ trùm mền loa ). Vặn máy phát sóng lên từ từ , volt ra loa vọt cao lên từ từ , đến mức nào thì volt hết lên  , nằm im một chỗ . Thử bỏ mạch Protect ra ( tức gở 1 con 820 ) thì volt vọt cao hơn ...là đúng !

Tuy nhiên , do ampli ta ráp thường xài cục transfo kém chất lượng , nên khi hát lớn thì ...tự nó sụt volt nguồn , tức là ...Protect ??? Chỉ là rè loa thôi . Hừm , khỏi ráp mạch Protect chi cho mắc công , tốn tiền .