Sau đây là mạch CS xài Mosfet , xài 4 con "giống nhau" , ví dụ K1058 x 4 , mà không cần J162 . Sơ đồ xài 4 con BUZ 23.

Ampli Jarguar đã ráp theo sơ đồ nầy ( cách nay 20 năm) .

Khi trong sơ đồ không có con zene ở cực G để bảo vệ thì ...con zene nầy đã được tích hợp chung trong ruột con Mosfet .

Mosfet rất dễ hư do tĩnh điện . Mua cộng lòi tói nhỏ , còng vào tay , kéo cộng lòi tói dài ra , cắm xuống ao nước . An toàn khi ráp  mosfet .  Hoặc ngồi dưới sàn đất mà ráp Mosfet . Người nào ăn mặc chỉnh tề , sạch sẽ mà để cho hắn ráp mosfet là ...hư hết ! Do hắn sạch sẽ , mình mẫy không dính đất , nên không có "âm khí" , khiến cho mosfet bị nhiễm tĩnh điện , hư cực G .

Mạch CS Mosfet, Jarguar Suhyoung SPA 203