Bobine đàn , tiếng Anh gọi là pickup , gồm có lõi mũ quấn cuộn dây ( vài ngàn vòng) và cục nam châm cố định . Khi dây đàn ( bằng sắt) rung lên thì cuộn dây phát sinh ra điện áp ở hai đầu cuộn dây ( kêu là phát tín hiệu ). Tuy nhiên , cuộn dây nầy dễ bị "nhiễm" các loại nhiễu điện từ  , như transfo , motor ,....và tạo ra các âm thanh nhiễu nghe được như Hum (50Hz) , Buzz (e..e...).

Để tránh "nhiễu", phải có hai cái pickup ( bobine) có chiều quấn dây giống nhau ( dây quấn từ trong ra ngoài) nhưng nối "ngược đầu". Nam châm của hai cái pickup cũng sắp xếp "ngược" từ cực ( cái thì Nam , cái thì Bắc) .KHi dây đàn rung lên thì điện áp tín hiệu sẽ phát ra từ hai cuộn dây nầy . Còn nhiễu điện từ thì phát ra điện thế ở chiều hướng đối nghịch ngang qua cuộn dây và chỉ nhạy cảm ở chiều quấn dây ( không lệ thuộc cục nam châm Nam hay Bắc , quay lên quay xuống cục nam châm vẫn bị phát nhiễu) . Khi hai tín hiệu được "cộng chung" ( bằng cách nối tiếp hai bobine) thì "nhiễu" bị "trừ khử" lẫn nhau , chỉ còn tín hiệu được cộng chung . Kết quả cải thiện được tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm .

Sau đây là hình vẽ minh họa ...

Bobine đàn guitar điện bị hù

Nhìn hình ta thấy , coil 1 và coil 2 có dây quấn như nhau từ trong ra ngoài , ký hiệu là A+ ( kêu là Start) và B- ( kêu là Finish).

Hai cái B- thì ta hàn dính nhau , còn lại hai cái A+ . Một cái làm Signal , một cái làm masse .

Cục nam châm thì cái Nam cái Bắc . Giả sử , hai bobine ta dùng 1 cục nam châm dài , thì một đầu ( Bắc) ép vào bobine 1 , còn một đầu (Nam) ép vào bobine 2 . Còn xài hai cục nam châm riêng thì thử hai cục nám châm sát lại , sao cho nó "hít" mạnh ( Nam hút Bắc) . Rồi mỗi cái ép vào mỗi bobine .

Nhớ phải có cộng dây "âm khí" ( chọt xuống mương) ...Nước ngoài cái ổ cắm điện đã có dây "âm khí" , còn ở ta chưa thấy có ...