Sau đây là sơ đồ truy vẽ từ cái "men" CS có hiệu là PS3600.

Mạch CS Main PS3600

Nguồn có số volt là 120vac đơn . Nguồn cho relay là 30vac đơn .

Mạch nầy dùng 5200 + 1943 làm con thúc . Nhìn chung mạch CS nầy giống giống mạch CS PV2000 .

Phần relay chỉ là làm "chậm" quá trình đóng loa , cho khỏi nghe cái phụp. Mạch không có chức năng "dò áp DC " . Mà cũng không cần . Vì xuất âm qua tụ nên ...không có áp DC trên loa .

Phần relay có mạch xả điện cho tụ 100uf/16v khi tắt máy , bao gồm trở 1k , 1k8 và diode 4148 . Bình thường ( do ta điều chỉnh) thì diode 4148 "ngắt" , coi như "không" có diode trong mạch , chỉ có 1k + 1k8 là đấu song song với tụ 100uF/50v để "xả" điện trong tụ , khi tắt máy . Lúc tắt máy ( nhất là đột ngột bị mất điện ) thì cả hai tụ 100uf/16v và 100uf/50v đều "được" xả điện . Tụ 100uf/50v thì xả qua trở 1k+1k8 , còn tụ 100uf/16v thì xả qua 4148 + 1k8 . Khi có điện thì "bình thường" . Bạn có biết , cái tủ lạnh , khi tắt và có điện liền thì ...cái tủ cũng phải "đợi" một thời gian mới ON .

Điều thứ hai của mạch 4148+ 1k + 1k8 là ...khi điện áp nguồn "tụt" xuống thì không có áp "qua" zene mà chạy qua 4148+1k8 xuống masse . Như vậy , ta chỉnh "điểm giữa" của 1k + 1k8 ...sao cho "thấp" hơn 5v6 của zene ( ví dụ 4v) .