Bài viết này nêu lên các lỗi thông thường mà các bạn hay mắc phải khi sử dụng Hộp chống hú và cách khắc phục. Nếu hộp chống hú mà bạn mua có vấn đề mà nó không nằm trong các trường hợp sau thì  vui lòng đổi lại hộp chống hú khác..

Lỗi thứ 1: Sau khi gắn hộp chống hú vào, micro của tôi kêu rất nhỏ.
Cách khắc phục: Tình trạng này xảy ra do 3 nguyên nhân sau:

+ Thứ nhất do các bạn gắn ngược đầu. Các bạn phải cắm micro vào ổ ghi chữ Micro trên hộp chống hú. Đầu còn lại các bạn kết nối với ampli hoặc mixer.

+ Thứ hai là do pin không đủ điện nếu các bạn sử dụng pin. Các bạn nên sử dụng pin mới.

+ Thứ ba là do công tắc ấn không ăn điện. Các bạn chịu khó ấn lên ấn xuống vài lần để cho công tắc hoạt động.

Lỗi thứ 2: Sau khi gắn hộp chống hú vào, micro của tôi không kêu.
Cách khắc phục: Tình trạng này thường xảy ra do dây rắc kết nối giữa hộp chống hú và ampli/mixer có vấn đề. Nếu sử dụng rắc 6 ly, bạn nên đo lại xem dây có bị đứt hay không. Nếu sử dụng rắc cannon, ngoài việc kiểm tra xem dây có bị đứt hay không bạn phải kiểm tra xem dây có được chuyển đổi đúng cách chưa (nếu bạn tự làm dây chuyển đổi).

Lỗi thứ 3: Hộp chống hú không có tác dụng nhiều.
Cách khắc phục: Tình trạng này thường xảy ra do khi các bạn sử dụng micro không dây và kết nối đầu thu với ampli/mixer bằng 1 dây rắc. Hộp được thiết kế để chống hú cho 1 micro vì mỗi micro có tần số khác nhau. Do đó, các bạn phải kết nối đầu thu với ampli/mixer bằng 2 dây rắc và sử dụng hộp chống hú cho một trong 2 dây rắc này.