Sản phẩm này đang được bán với giá 180.000đ

Bo echo HĐ2000 được thiết kế để sử dụng IC 2399 với kỹ thuật hoàn toàn mới . Bo này cho chất lượng âm thanh của hiệu ứng echo rất tốt (tương đương với bo echo sử dụng IC 0306/50195). Bo sử dụng IC 2399 nên ta có thể chỉnh được hiệu ứng reverb .

Bo echo HĐ2000

Đối với bo 2399 thông thường , khi các bạn chỉnh để có hiệu ứng reverb thì khi tắt máy rồi mở lại thì bo echo không chạy . Bo echo HĐ2000 khắc phục hoàn toàn tình trạng này.

Bên dưới là tính năng của các nút chỉnh:

1) VOL: dùng để chỉnh độ lớn nhỏ của hiệu ứng echo

2) LOW: dùng chỉnh tiếng bass

3) HI: dùng chỉnh tiếng treble

4) REPEAT: dùng chỉnh số lần lặp lại của tiếng mic

5) DELAY: dùng để chỉnh độ nhanh chậm của tiếng lặp lại được tạo ra bởi nút REPEAT

6) SHH: dùng chỉnh sự lặp lại của tiếng xì

7) MID: dùng để chống hú. Bình thường ta cứ vặn nút này lên. Nếu hú thì bớt lại. Lưu ý, để có nhiều tiếng xì, ta phải vặn nút này lên

Để có thêm hiệu ứng 3D , các bạn gắn thêm bo chuyển hệ echo 3D vào. Để gắn bo chuyển hệ echo 3D, các bạn bỏ con tụ thứ 8. Chân bên phải của con tụ (+) thì nối vào IN-1 của bo 3D, chân bên trái của tụ (-) thì nối vào OUT-1. Sau đó, bỏ con tụ thứ 9. Chân bên phải của con tụ (+) thì nối vào IN-2 của bo 3D, chân bên trái của tụ (-) thì nối vào OUT-2. Sau đó cấp B+, Mass cho bo 3D. Cuối cùng thì hàn V1 của bo 3D vào chấu bìa bên phải của nút VOL (số 1) .

Để biết chi tiết hơn về cách lắp bo 3D , các bạn xem bài viết Bo chuyển hệ echo 3D version 2