Tín hiệu unbalance là tín hiệu chỉ có 2 dây , dây tín hiệu và dây masse. Loại ổ rack cắm là ổ 6 ly. Tín hiệu unbalance là tín hiệu có 3 dây , hai dây tín hiệu và dây masse. Loại ổ rack cắm là Canon.

Opamp khuếch đại ( như 4558) đều có 2 ngõ vào và một ngõ ra. Cơ bản thì opamp dùng cho khuếch đại tín hiệu balance ( tức 3 dây). Đưa hai tín hiệu có phase ngược nhau (180 độ) vào 2 ngõ vào đảo và không đảo , và ta sẽ có một ngõ ra. Rồi đảo pha tín hiệu ngõ  ra đó ... làm 2 và tiếp tục đưa vào opamp kế tiếp mà khuếch đại. Đúng là cồng kềnh.

Thông thường , người ta nối masse bớt một ngõ vào và chỉ còn 2 dây , và đó là tín hiệu unbalance.

Vậy balance và unbalance khác nhau chỗ nào ?

Music đưa vào khuếch đại theo kiểu balance hay unbalance thì âm thanh ngõ ra đều giống nhau ! Khác là ở chỗ , âm thanh ra của balance thì "sạch sẽ" , không nhiễu ! Chỉ có cái là cồng kềnh...Khi bạn kết nối hai cái máy hay ba cái máy với nhau ( như Mixer, EQ, Crossover,...) thì nên dùng dây Canon ( 3 dây), tức dây balance.

Sau đây là một số kiến thức về balance và unbalance

-- các đường đồng trên bo mạch thường thường là unbalance. Hai bo nối nhau cũng thường là unbalance. Hai máy nối với nhau cũng thường là unbalance (dùng rack 6 ly). Bởi vậy , đang hát sô mà điện thoại ai gọi đến thì có tiếng tít tít trên loa ....

-- Để chống nhiễu , phải xài dây bọc giáp. Đặt hai máy sát nhau ....

-- Xài balance thì khác ! Nối hai máy với nhau , bạn có thể dùng dây điện hai dây thông thường để nối và có xa cũng OK !! Vì sao ? Vì không có hù , có nhiễu gì ráo !!

-- Diễn nôm như sau : Ví dụ +3v phân cực ( tức pha dương) đưa vào một ngõ opamp ( đảo hay không đảo đều được , chứ không phải ngõ + của opamp là xài pha cộng !! Nó chỉ là ý nghĩa đảo pha ngõ ra hay không đảo mà thôi ). -3v phân cực ( tức pha âm) đưa vào một ngõ vào còn lại của opamp. Khoảng cách giữa 2 tín hiệu là 6v .Ngõ ra lúc nầy là  0v .Khi có music vào , ví dụ +1v và - 1v , thì hai ngõ vào sẽ là +4v và - 4v. Ta sẽ nhận được tín hiệu ra "lắc lư"từ 0 lên  và xuống .

 

Bây giờ giả sử có nhiễu hù +1v ( tức pha dương ) xen vào , thì +3v tín hiệu sẽ là +4v , còn -3v tín hiệu sẽ là còn -2v, cách biệt giữa hai ngõ vào vẫn là 6v  ngõ ra vẫn không thay đổi, tức nhiễu không có sự khuếch đại . Bạn xem hình minh họa .

Xài tín hiệu balance hay unbalance?

 

Do hai cái nhiễu là cùng pha ...nên ..không có sự chênh lệch ở hai ngõ vào  ! Kết quả ...Không xuất hiện nhiễu ở ngõ ra.

Do xài balance nên kênh Micro không cần vặn volume xuống masse mà cũng vẫn không nghe "nhiễu" ở loa, vì ổ rack cái 6 ly được khuếch đại balance ( 3 chấu). Không như máy ampli cũ , khi không ghim Micro thì ổ rack 6 ly phải có chấu giữa nối masse ngõ vào.

Kết luận ...khi nào có sự chênh lệch số volt ở ngõ vào thì có tín hiệu ra , còn số volt ở hai ngõ vào không thay đổi thì không có tín hiệu ra. Người ta nói balance khuếch đại tín hiệu vi sai chứ không khuếch đại tín hiệu cộng sai ( là nhiễu).

Tóm lại , xài balance thì tín hiệu sạch sẽ ...