Thông thường thì mỗi bo Mic hay Music ...có 3 volume chỉnh Tone. Đó là Hi , Mid và Lo.

Hi và Lo thì bình thường. Chỉ có Mid là rắc rối. Hú hé , tiếng bị bọng ,...cũng thường là Mid. Vì vậy , các máy đắt tiền đều có hai ba volume Mid. Để cho dễ chỉnh , hãng sản xuất đã "cố định" tần số Mid. Người chỉnh chỉ có việc là vặn lên hay vặn xuống. Không biết chỉnh thì cứ để ngay giữa.

Sau đây là một mạch Tone gồm có 4 volume chỉnh : Hi . MidHi , MidLo và Lo.

MidHi có tần số trung tâm là 1kHz.

MidLo có tần số trung tâm là 250Hz.

HiMid và LoMid

 

Bỏ hai con C14 và C15 cũng được. Hoặc là gia giảm . Trên tài liệu gốc thì C14=105 và C15=104. Mạch nầy là đang xài cho đàn Bass nên trị số tụ hơi "lớn" . Ta có thể giảm nhỏ. Ôi, âm thanh là búa xua...Cứ gia giảm thoải mái miễn vừa ý là được ! Nhưng nên nhớ , ta nghe thì là như vậy , nhưng người khác thì khác !! Cái ta gọi là hay , chưa chắc người khác đồng ý ?!

Hi-Mid và Low-Mid thì dùng 2 con tụ để lọc riêng tần số trung tâm. Còn Bass và Treble thì dùng 1 tụ bao phủ cả một dãi tần rộng hơn.