Cái con rack đàn bị đứt ở giữa ruột , khi mò sửa thì cắt bỏ từ từ. Tới chừng tìm ra chỗ đứt ngầm thì...4 mét chỉ còn 1 mét !!!

Một cách mò tìm chỗ đứt ngầm là ...dùng cây kim may áo mà đâm vào giữa ruột , rồi đo ohm từ một đầu dây đến thân cây kim. Đâm một hồi cũng tìm ra chỗ đứt.

Có một cách tìm chỗ đứt ngầm là dùng cây bút thử điện cảm ứng . Loại nầy không cần chạm vào dây mà chỉ rà rà bên ngoài dây dẫn. Cái "hơi" đện sẽ toát ra ngoài làm đèn sáng. Rà đến chỗ nào , đèn tắt là ...chỗ đó đứt.

Tìm chỗ dây điện bị đứt ngầm

 

Tìm chỗ dây điện bị đứt ngầm

 

Các bạn mua cái biến áp  cho ra điện 110v cách ly. Khi xưa cái cục biến áp nầy dùng cho TV màu chuyển hệ.

Ghim điện 220v và dùng cây bút rà coi hai dây 110v cách ly , dây nào "sáng" ? ( tức dây nóng). Hàn một đầu dây điện vào cái cọc "sáng" , còn đầu dây điện kia thì thêm cái kẹp. Kẹp vào dây bị đứt ngầm , sau đó rà cây bút thử điện dài dài theo dây. Vì có áp 110 nên dây sẽ làm sáng cây bút thử điện. Rà đến chỗ nào đèn tắt là ...chỗ đó bị đứt ngầm.

Tóm lại chỉ có hàn một đầu dây "nóng" . Cũng nên nhớ là biến áp cách ly nhé !