Các sản phẩm này (sử dụng 7400 giá 250.000đ, sử dụng 74624 giá 300.000đ, mạch in giá 100.000đ) đã ngưng bán. Sản phẩm thay thế là Bo echo hd2000.

Bo echo nầy được vẽ thiêt kế lại , với các cải tiến sau:

-- Làm các jump ( tức mối nối) để có thể ráp IC xung 7400 hoặc 74624 vô tư !!

-- Thiết kế nhái xì luôn trên bo , chỉ cần hàn 3 dây vào con biến trở.

-- Thiết kế mạch chống hú ở ngõ vào bằng một con biến trở.Cũng có lý lắm !!

-- Không xài công tắc . Có thể ráp công tắc vào và chỉnh cái gì đó trên bo tùy ý.

-- Có thiết kế thêm mạch trễ để không cho nghe tiếng lụp bụp của echo lúc mở máy.

Bo echo đa tính năng

Dùng nó với bo chuyển hệ version 1 hoặc 2 và ...nếu cần thì chỉ cần "gia giảm" một hai con điện trở trên bo chuyển hệ là OK !!

Bo echo đa tính năng kết hợp với bo chuyển hệ echo 3D version 2

Các bạn có thể mua mạch in (bo trắng) mạch echo đa tính năng sau đó làm theo hướng dẫn lắp ráp bo echo đa tính năng để ráp lại cái bo echo cũ trong máy thành bo echo đa tính năng.

Mạch in bo echo đa tính năng