Nếu các bạn muốn vừa có hiệu ứng echo 3D vừa có hiệu ứng Reverb , các bạn ráp mạch như hình vẽ bên dưới. Theo như hình vẽ, ta dùng bo chuyển hệ echo 3D để nâng cấp bo echo 0306 thành bo echo 3D. Sau đó, ta độ một bo 0306 khác để tao hiệu ứng Reverb rồi đấu song song 2 bo lại với nhau. Các bạn có thể dùng bo 2399 để tạo hiệu ứng Reverb thay vì phải độ lại bo 0306. Bo 2399 dùng làm reverb có thể dùng từ 2 tới 3 con 2399 ( dùng bo mạch đục lỗ mà ráp thêm 2399, linh kiện cũng ít, đấu nôi tiếp).Ngõ ra của 2399 đầu tiên đưa vào 2399 thứ hai , sau đó cho repeat. Như vậy , hiệu ứng reverb mới "nhiều". Đặc tính của reverb là "lặp lại sát bên" , vài chục mS , không nghe tiếng "dội",cho nên ráp hai con thì sẽ tăng độ kéo dài gấp đôi, và cho repeat lại thì OK ! Nhớ bỏ bass , tăng treble. Tụ liên lạc lấy nhỏ , khoảng .1 đến .005. Reverb mà có tiếng bass thì sẽ nghe "bộng". Các bạn có thể tham khảo sơ đồ bo echo 2399 , rồi ráp thêm mạch nhỏ một con 2399 nữa, giồng như chuyển hệ echo ...

Tạo hiệu ứng Echo và Reverb

 

Bo dùng làm reverb thì có thể cho nằm ở trong cái máy. chỉ đưa volume ra ngoài để chỉnh. Vì sao ? Vì Reverb có đặc tính là tăng treble, bớt bass, delay vặn mau , repeat thật nhiều. Có một số cải tiến trên bo , chủ yếu là nâng treble.

Bo dùng làm echo thì vẫn đưa ra ngoài bình thường. Thêm volume repeat "xì" và volume "chống hú" ! Cái nầy "mới" !!