Mạch CS nầy ráp đối xứng , linh kiện ít.

Trong sơ đồ , transistor Bias A 1015 là sai cực tính . Như vậy , Bias cho thúc + sò CS là do điện trở 2k2+VR2k+1k8 , tức tương đương 6k. Transistor A 1015 sẽ không có hiệu quả.

Trong mạch nầy chỉ cần tháo 2 con điện trở 150 ohm là có thể dùng phương pháp đo "ohm x1 + 1k5" để đo tất cả các transistor, sò... trên mạch mà không cần nhổ ra ngoài. Tiết kiệm thời gian dữ lắm.

Mạch Công Suất Ariang PA-203 III