Âm thanh của cassette Sony 710 rất hay. Trong đó có mạch Space. Các bạn muốn cho cái ampli karaoke của mình hát Music hay hơn thì có thể ráp thêm. Nhìn chung đã có những mạch 3S, 3D... nhưng mạch của Sony chắc cú hơn!

alt

 

Tín hiệu L R out cho vào chân 3 và chân 5. Mạch "space" đưa tín hiệu của bên nầy sang bên kia bằng công tắc.