Các máy karaoke bán trên thị trường rất đa dạng. Ngay cả mạch Music 3S, hoặc 3D cũng khác nhau tùy theo máy. Đây là sự cạnh tranh của các nhà sản xuất. Hát làm sao cho hay là sẽ bán được hàng. Vì vậy, người ta có nhiều cách ráp khác nhau.

Mạch 3S bên dưới lấy theo nguyên lý của mạch tăng hiệu ứng srereo. Mạch xài nguồn đơn. Hai điện trở 10k+22k là phân áp, tạo ra điểm giữa 1/2Vcc cấp cho ngõ "không đảo" của opamp. Ta thấy, người ta ráp hai con điện trở không đều? Cũng chả có sao! Mạch Music phía trước xài nguồn đôi, qua mạch nầy lại xài nguồn đơn. Cũng chả có sao cà !!!

 

Mạch music 3s