Như các bạn có thể biết, mạch công suất của ampli Thái Hoa (12 sò, 4 mic, vỏ bọc nỉ) ráp rất công phu. Mạch xài Fet K30 ở ngõ vào tầng vi sai.

Ampli Thái Hoa nầy có khuyết điểm là khi hát hay bị nhảy relay. Tại sao relay hay bị nhảy khi hát lớn? Đó là do chất lượng linh kiện không ổn định. Càng ráp phức tạp càng không ổn định vì mạch có nhiều linh kiện. Một mạch Công suất đơn giản nhưng nếu chứa đựng các linh kiện tốt (tức cặp sò "match") thì hát rất chất lượng.

Mạch relay của ampli Thái Hoa có vấn đề vì các nguyên nhân sau đây (và cách khắc phục):

- A1015 ráp sai chân. Có thể bỏ con A1015, cho hai cực C T1 và T2 dính lại như các mạch relay thông thường.

- Mạch chỉ xài một con tụ thay vì 2 con tụ C1 và C2 như hình bên dưới. Tụ C1 và C2 phải xài tụ "xoay chiều", tức là dùng hai con tụ nối hai đầu trừ (hoặc hai đầu cộng lại) để làm tụ xoay chiều.

alt