Một số bạn có cái Mixer nhập, muốn mua cái echo rời để xài chung (hoặc dự phòng) nhưng không muốn đụng chạm gì đến cái Mixer. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Sau dây là hai biện pháp dùng bo echo rời để kết nối với Mixer:

Ráp Echo rời xài cho Mixer nhập

 

-- Cấp nguồn cho kỹ, nếu được thì dùng nguồn autovolt (nguồn +- trong bộ nguồn máy tính, hoặc mua 2 cục nguồn autovolt). Nguồn biếp áp cũng được, cho ổn áp 100%, tức từ 24v xuống còn 12v.

-- Gia giảm điện trở theo ý của mình. Đại khái, tiếng ca khi bỏ bo echo ra hoặc gắn vào thì độ lớn không chênh lệch nhau nhiều. Trong sách gọi là độ lợi đơn vị, tức bằng 1.