Thỉnh thoảng bạn gặp chữ Contour trên các máy ampli  nghĩa địa Nhật. Thế thì Contour là gì ? Contour cũng là một hình thức điều chỉnh âm sắc. Nó nghiêng về điều chỉnh âm trầm và trung.

Sau đây là mạch Contour trên máy hiệu:

Mạch Contour trên ampli

Nhìn vào hình vẽ  khi kéo con chỉnh qua trái thì "bớt trầm, tăng trung".

Khi kéo qua phải thì "tăng trầm, bớt trung".