Thông thường , khi ON mạch CS thì nghe cái "phụp".Đó là tự nhiên vì...khó mà kiếm được linh kiện "đối xứng" hoàn toàn. Người ta mới sử dụng mạch "trễ" vài giây . Mạch nầy thường là Relay.

Mạch sau đây dùng Fet ( K30 ...). Nguyên lý làm việc của Fet là ...khi cực G bỏ trống hoặc nối masse thì lúc nào nó cũng "dẫn" , tức số ohm giửa hai cực DS rất thấp. Ta coi như nó nối tắt. Muốn cho nó "hở" ra (tức số ohm cao , còn gọi là ngưng dẫn) thì chỉ có cách đưa volt "trừ" vào cực G.

Trong mạch , Fet làm nối tắt tín hiệu đưa vào IN mạch CS khi mới mở máy. Sau vài giây thì volt "trừ" mới xuất hiện và làm cho Fet ngưng dẫn , mạch hoạt động bình thường.

Nói cho bài bản thì... lúc mới mở máy, đường dây AC qua diode nắn ra điện trừ, điện trừ nầy nạp vào tụ 4,7, nên chưa có hiệu lực. Sau vài giây thì nạp xong và điện trừ áp vào cực G và làm cho Fet ngưng dẫn.

Mạch Mute cho khuếch đại công suất

 

Linh kiện gồm có

- 100k x2

-- 4M7

-- diode dùng 4148

-- tự 4,7uF

-- Fet dùng K30 hoặc bất kỳ con Fet nào.

-- hàn vào một dây AC nào cũng được ( ví dụ , cục transfo 30-0-30 thì hàn con trở 100k vào chấu 30)