Các bạn tham khảo mạch điện nầy để biết cách dùng Fet làm công tắc điện tử. Fet nhỏ gọn nên có thể đặt vào bất cứ chỗ nào trên mạch điện. Kéo dây ra công tắc trên mặt máy để "đóng mở" Fet. Vì là "công tắc điện tử" nên ta còn có thể áp dụng nhiều phương pháp điều khiển như điều khiển từ xa, điều khiển tự động, v.v...

Dùng volt trừ để Off , dùng transistor đảo volt để con Fet nầy On thì con Fet kia Off.

Đây là mạch Tone Out ( tắt chỉnh Tone) . Khi công tắc Tone Out đóng lại , Fet Q1 off , Bass Treble không chỉnh được, trong khi đó Fet Q2 on nên R11 sẽ nối vào cổng trừ (pin 2) , R12 sẽ song song thêm với R13 , làm thành mạch kđ đảo bình thường.

 

Dùng Fet làm switch