Thông thường để bảo vệ cặp sò CS không bị quá tải ( quá ampere) , người ta dùng 2 transistor ở trước tầng thúc . Các bạn xem hình kèm theo.

Hai transistor bảo vệ sò CS là TR103 và TR105 . Đó là sơ đồ các bạn thưởng gặp . Nhưng hình như "trấm trất" !! Hư sò vẫn hư !

Các bạn biết sao không ? Vì hai con transistor bị phân cực hạng B ( tức không có dòng Ib) , nên khi nó phát hiện 0,7v trên con trở RE của sò CS thì...nó chưa kịp hoạt động thì sò đã hư rồi .

Tớ bày cho các bạn một mẹo là , chỉ cần thêm con trở phân cực R khoảng 100k ( hoặc ít hơn hoặc cao hơn tùy theo transistor mà ta đang xài) là OK !! Đang hát ầm ầm , rồi nối tắt hai dây loa lại vẫn ...không hư sò .

Điều chỉnh trị số con trở sao cho CS ra đủ , nó chưa "dẫn". Khi quá CS , tức ampere qua hơn mức danh định, thì nó dẫn.

haha...sẵn làm compressor luôn !! Cho ra cỡ đó là cỡ đó, có la làng cũng ra cỡ đó.

 

Mạch bảo vệ quá tải sò Công Suất