Một mạch Sub khác của GHS , tích hợp chung với Main Power. Có volume chỉnh chọn tần (Freq). Một công tắc tùy chọn cho khách hàng chọn , muốn dùng Main nầy xài Sub hoặc Full.

Mạch sub của GHS Main Power