Các máy nhập đã có mạch echo rất hay ! Nhưng là cái hay của ngày xưa. Từ ngày bo echo 3D ra đời , mấy cái echo của máy nhập bị lép !!! Nói ra thì có người không tin , nhưng thực tế là như thế. Echo 3D là tín hiệu stereo , hiệu ứng chạy loa , giảm hú rất nhiều, thêm volume xì cái nữa là...ăn đứt mấy cái máy nhập ...Giá cả thì rẽ bèo , sửa chữa dễ dàng, dễ độ chỉnh , v.v...

Nhưng nếu đã có cái Mixer nhập thì ...xài hiệu ứng Reverb , mua bo echo rời (ráp vô hộp) để làm delay + nhái xì. OK numberone !!

Ngặt một nỗi là , có nhiều máy nhập lại không có lỗ rack Send , Return , FX out , vv...Sau đây là "kỹ thuật" lấy tín hiệu Send cho bo echo rời. Các bạn chỉ cần hàn dây vào chấu trên của con volume kéo đưa ra ngoài cùng với masse ( hoặc không cần dây masse cũng được, vì Out L R của bo echo được ghim vào Line In LR của Mixer , tức là đã có masse).

Cách kết nối bo echo rời với mixer ngoại nhập

 

Cách lấy như thế có cái hay là ...khi vặn volume Mic xuống thì ...echo không xuống , nên nó vẫn lớn ! Hãy mày mò nhé !

Volume Send Mic1 , Mic2 , v.v...là ta chế thêm để chỉnh từng kênh . Các con trở 22k là để trộn các kênh lại rồi đưa vào IN của bo echo 0306. Dùng tụ hóa 1uF/NP đặt trước ngõ vào In của bo echo , ngừa dòng một chiều ( chắc không có đâu...).