Có nhiều bạn hỏi về CS ra của một mạch khuếch đại CS . Sau đây là một phương pháp tính toán.

-- Bạn dùng nguồn thứ cấp AC là bao nhiêu ? Nguồn đôi AC hay nguồn đơn Ac ?

-- Ví dụ bạn dùng nguồn 30vac - 0 - 30vac . Tổng cộng là 60vac ( bỏ mối giữa không tính)

-- Khi nắn diode thì bạn sẽ được +- 42vdc  ( tức nhân cho hệ số 1,4 ) với một masse . Tổng cộng là 84vdc ( bỏ mối masse không tính).

-- Còn dùng nguồn đơn AC thì cứ nhân cho hệ số 1,4 là ra nguồn đơn DC . Ví dụ , nguồn cho Peavey2000 là 130vac , sau khi nắn ( tức nhân cho 1,4) , ta sẽ có 182vdc.

-- Sau khi biết volt "tổng cộng" thì các bạn dùng công thức  P ra loa = Volt tổng bình phương chia cho 8 lần R loa.

Ví dụ , volt tồng 84 x 84 chia cho loa 8 ohm x 8 sẽ ra là 110 W .

Còn 182 x 182 chia cho 8 ohm x 8 sẽ ra là  517 W .Đó là lý tưởng , còn thực tế thì chia cho 10 x R loa là chắc cú hơn.

Vậy là muốn biết CS ra của một mạch CS thì các bạn chỉ cần xem cục transfo thứ cấp ra bao nhiêu volt hai đầu , không tính nối giữa và loa bao nhiêu ohm là các bạn tính ra CS .

Một cách nôm na dễ hiểu hơn là :

-- Khi dùng nguồn 30vac-0-30vac , thì 30 vac nầy sẽ là số volt ta max của hai đầu loa ( lý tưởng..) . Tại sao ?

-- 30vac khi nắn diode sẽ là +42vdc. Volt nầy áp vào C sò NPN , khi có "kích" thì  +42vdc nầy sẽ chạy hết vào hai đầu loa ở một bán kỳ dương.

-- Phần 30vac bên kia khi nắn diode sẽ là -42vdc . Volt nầy áp vào C sò PNP , khi có kích thì -42vdc sẽ chạy hết vào hai đầu loa ở một bán kỳ âm.

-- Ta có một tín hiệu sin với hai đỉnh là +42v dương và -42v âm .

-- CS thực tế là CS hiệu dụng (RMS). Lấy volt đỉnh chia cho 1,4 sẽ ra volt hiệu dụng . Lấy 42 chia cho 1,4 thì là 30v ...Y chang nguồn cấp !

-- Bởi vậy , khi biết volt AC thứ cấp của nguồn đôi thì số volt đó sẽ là volt ra maximum trên loa. Nhưng do vì "nội trở" tùm lum nên ta trừ bớt năm hay mười phần trăm ( linh kiện xấu thì trừ bớt hai chục phần trăm v.v..)

-- Ví dụ , 30vac thì ta trừ bớt 3v , còn 27vac.  Số volt nầy là số volt trên loa . Dùng công thức bình thường P=U bình phương chia cho R loa ...sẽ ra CS trên loa. Ở ví dụ nầy , ta lấy 27x27 chia cho 8 ohm , ta có Cs là 91W.

-- Với nguồn đơn thì ta phải lấy nguồn AC thứ cấp chia cho 2 , rồi bớt đi mười phần trăm , sẽ ra số volt "tín hiệu" Ac trên loa. Rồi dùng công thức mà tính.

-- Ví dụ , 130vac chia cho 2 sẽ là 65vac . Trừ năm phần trăm thì còn 61,7vac . Đó là số volt tìn hiệu max trên loa. Bình phương lên rồi chia cho loa 8 ohm , ta có CS là 483 W

Hai cách tính trên cho ra kết quả gần giống nhau.