Trên bo Mic của ampli karaoke gia đình, chúng ta thấy có đèn led báo "đỉnh". Thông thường , ta vặn volume Mic sao cho khi hát thì đèn led nầy nhấp nháy là đúng. Nếu đèn Led mà sáng luôn thì bớt volume lại , còn nếu đèn Led không sáng là... tìn hiệu không đủ sức ( mặc dù ta nghe vẫn lớn, đó là do tầng sau vặn lớn). Khi tín hiệu đủ lớn , tức volt ac ra của bo đã đạt từ 1 volt trở lên thì các tầng sau sẽ làm việc tốt hơn . Còn volt ra thấp hơn thì dù là ta vặn volume tầng sau lên , vẫn nghe lớn , nhưng tầng sau đó sẽ không đạt !

Bởi vậy , khi kết nối bàn Mixer và ampli Cs lại với nhau , ta chú ý :

-- Mixer vặn nhỏ , CS vặn lớn

-- Mixer vặn lớn , CS vặn nhỏ

Tuy nghe lớn như nhau , nhưng sẽ có sự khác biệt. Tốt nhất là hai cái có sự "khớp" nhau . Theo kinh nghiệm , Mixer phải cho ra vài volt và Cs phải vặn gần hết ga !! Tóm lại là hai cái không có ráp "dư khuếch đại" !! Cũng kêu là phối hợp trở kháng.

Sau đây là mạch chỉ báo "đỉnh" cho bo mạch nhỏ , như bo Mic , Music , v.v...Tên gọi tiếng Anh là Peak Indicator Circuit.

Các bạn tham khảo thêm mạch đèn Led của bo Mic mà gia giảm trị số điện trở theo ý mình.

Peak Indicator circuit, mạch báo đỉnh

R1 = 10K
R2 = 1.2K
R3 = 220K
R4 = 4.7K
R5 = 4.7K
C1 = 47uF-25V
C2 = 2.2uF-25V
Q1 = BC550C
Q2 = BC550C
D1 = Red LED