Bo master trong máy karaoke gia đình là bo trộn. Nó trộn các tín hiệu từ bo Mic , bo Music , bo Echo ...Mỗi một bo là một con điện trở . Tuy nhiên , do bo master "trộn" ở cổng "không đảo" nên...hiệu quả kém ! Bởi vậy , nhiều bạn than phiền tiếng đàn lấn tiếng ca v.v...

Đúng bài bản phải là trộn ở cổng đảo !

Cách cải tạo bo trộn master như sau :

Cải tạo tầng trộn master

 

Nguyên lý trộn ở cổng đảo là như sau :

-- Điểm A là điểm "đất ảo" ( tức xem như masse) . Chứng minh nó rắc rối lắm ...

--  Các tín hiệu Mic , Music, Echo  đi tới A ...coi như là xuống masse , là chấm dứt , không có thằng nào lấn qua thằng nào !

Còn trộn ở cổng không đảo thì :

-- Điểm B có trở kháng rất lớn ,

-- Tín hiệu Music đi tới điểm B ...sẽ vào IC , nhưng nó cũng sẽ vào hai thằng kia ( Mic, echo) ...nên đã tạo ra sự xen lẫn.

Khi trộn ở cỗng đảo , các bạn có thể tùy ý mà chọn điện trở . Chọn trở càng cao thì lợi trầm , điện trở càng nhỏ thì lợi treble.  Các sơ đồ xưa dùng trở 1M . Ba con trở Mic,Music,Echo là 3 con 1M , còn con trở hồi tiêp 47k cũng là 1M.