Mạch echo ( còn gọi là mạch Delay) xài IC xung 74LS624 , mạch echo PT2399,...là những mạch có biến trở chỉnh xung ( biến trở delay) , chỉnh bằng điện thế một chiều. Vì dùng điện thế một chiều nên có thể dùng volume khác trị số vẫn OK ! Ví dụ , biến trở 50k thay bằng 10k hoặc 100k vẫn chỉnh được . Còn 7400 thì biến trở là thành phần dao động tạo xung , nó là R  , vì vậy ...phải chính xác. Volume delay của 7400 thường là từ 1k đến 5k . Nếu ta thay bằng volume 50k thì...không chỉnh mau chậm được , mà chỉ ở một mức nào đó , thường là chậm rì , rồ rè ...

Tuy nhiên , mấy con IC echo chỉnh xung bằng điện thế một chiều cũng có điểm "nhược" là ...lúc ta loay hoay chỉnh tới chỉnh lui nút Delay thì tự nhiên mất echo , hoặc echo bị chậm rì , và không chỉnh được. Phải tắt máy , rồi mở lại , ...

Pan nầy một phần là do biến trở (volume) bị hơi mòn. Lúc chỉnh , trúng ngay chỗ "mòn" khiến mạch echo bị "chốt" (tức bị khóa). Cũng thấy có trường hợp điện đường yếu ( ổn áp không đủ 5v), echo nghe chậm , rồi chỉnh tới chỉnh lui nút Delay ...khiến...bị nghẹn , bị mất echo.

Có một cách khắc phục là thêm một điện trở "cố định" , nối từ +5v vào thẳng ngay chân IC, khi volume bị mòn thì còn con điện trở nầy. Tất nhiên, khi thêm con điện trở cố định thì...không còn chỉnh được nhiều . Được cái là không bị mất echo khi chỉnh Delay.

Khắc phục hiện tượng echo bị chậm, bị mất

Đối với 7400 thì người ta nối song song hai đầu volume Delay bằng con trở 5k.