Mạch CS nầy nâng chất lượng bằng cách sử dụng nhiều diode...Mà ngặt một nỗi là..."bên trong" linh kiện mới là quan trọng. Thêm thắt tùm lum mà gặp sò dỏm , sò không match ( tức PNP và NPN đều nhau) thì cũng như không .Thêm nhiều đồ quá sẽ làm hoa mắt , chưa kể linh kiện thêm vào là "dỏm" thì...pó tay !! Tuy nhiên, cũng nên biết để sửa. Dùng pp Ohm kế X 1Ohm + con trở 1k5 mà đo trans trên mạch , không cần gỡ trans ra. Có thể dùng một công dây hàn vào chân E của trans rồi kẹp que đo vào đó, rồi một tay chấm que đo còn lại vào cực C , một tay lấy con trở 1k5 chấm vào cực B . Kim lên là trans tốt. Nếu "cà lững cà lững" thì mới gỡ trans đó ra ngoài mà đo.

Mạch nầy ngõ vào lấy masse từ dàn pre, cho nên khi đem ra ngoài sửa riêng thì nhớ hàn GND vào masse bình thường. Ngừơi ta làm như vậy là để giảm hù , do masse của Pre thì "nhẹ" hơn !! Không có dòng của sò CS chạy qua. Mà dòng chạy qua thì sẽ có sụt áp , dù chỉ vài milivolt cũng ảnh hưởng đến âm thanh chung.

 

Mạch CS Fujiyama máy karaoke gia đình