Thông thường ta chỉ biết bộ nguồn nắn bằng 1 diode , 2 diode và 4 diode. Nhưng còn nhiều kiểu nắn diode khác . Sau đây là các mạch nắn diode làm nguồn sưu tầm được trên mạng , các bạn tham khảo thêm. Biết đâu , sau nầy sẽ có lúc dùng đến.

Các cách nắn diode cho nguồn

 

Hình 1 : nắn 4 diode với cục biến áp có 2 mối dây.

Hình 2: nắn 2 diode với cục biến áp có 3 mối dây.

Hình 3: nắn làm tăng lên hai lần điện áp có sẵn của cục biến áp.

Hình 4: nắn 4 diode bình thường ở hai mối dây phía ngoài , cỏn mối giữa thì lấy làm điện áp thấp khoảng phân nửa. Mạch tương đương của hình 4 là hình 5 và hình 6.  Cái vụ nắn nầy mới mẽ....

Hình 7: là ...nắn 2 diode bình thường ở 3 mối dây , còn 3 mối dây kia thì được đấu nối tiếp để làm cuộn dây lọc .

 

Các cách nắn diode cho nguồn

 

Hình 8 : cách nắn thêm điện trừ cho cục biến áp chỉ có 2 mối dây.

Hình 9: vừa nắn ra volt bình thường , vừa nắn thêm volt tăng hai.

Hình 10: Cách nắn làm tăng hai số volt cho cục biến áp chỉ có hai mối dây.

Hình 11: Cách nắn cho ra volt volt bình thường và cho ra volt gấp hai.

 

Các cách nắn diode cho nguồn

Hình 12: Cách nắn cầu cho ra hai volt cộng trừ bằng nhau với cục biến áp chỉ có 2 mối dây.