Sau đây là một mạch tăng cường tiếng Bass. Các bạn có thể ráp thêm vào trước bo CS. Linh kiện thì cứ xài K30 , 1015, 1815, ...vô tư ! Làm cái công tắc "nối tắt" mạch ( kêu là Bypass) để khi muốn xài Full.

Bass Boost Amp