Mạch Dolby dùng để trị tiếng xì xì ( quá treble) khi chưa hát. Một ví dụ , khi bạn chưa Play DVD và bạn vặn nút Treble lên maximum thì nghe xè xè nhỏ nhỏ ở loa. Cũng y như vậy , khi bạn chưa hát mà vặn nút Bass lên maximum thì sẽ nghe hù hù ở loa. Các ampli nhập cao cấp đều không có chuyện nầy . Họ đã "xử lý" hết tất cả tạp âm khi chưa hát. Trong đó , linh kiện xịn là chủ lực. Còn linh kiện ở nước ta thường là trung bình nên xử lý không hết tạp âm , dù là ta ráp cũng y chang như máy nhập.

Các bạn tham khảo thử mạch sau đây để biết thêm cách trị tạp âm tần số cao lúc chưa có tín hiệu ( kêu là Dolby). Mạch nầy khi xưa dùng cho băng từ cassette. Băng từ quay mà chưa có hát thì sẽ có tiếng tạp âm xì xì. Mạch nầy sẽ làm giảm tiếng xì xì nầy , và khi hát thì...bình thường , không có làm giảm tiếng treble !! Hãy xem nó như cái nút chỉnh Treble tự động. Khi chưa có tín hiệu thì nó vặn nút Treble xuống , khi có tín hiệu thì nó vặn nút Treble lên.

Mạch Dolby B

 

Nguyên lý vận hành như sau

-- Khi chưa có tín hiệu thì con Fet sẽ "ngắt" , 2 trans nằm sau con Fet ( thứ 5 và 6) sẽ khuếch đại tần số treble . Do chưa có tín hiệu nên ...hai con nầy cũng khuếch đại tiếng xì xì tạp âm.

-- Tín hiệu xì xì tạp âm , được đưa trở lại con trans thứ 3 ...Tiếng xì có trong trans thứ ba ( do 2 con trước phát sinh) sẽ giống như tiếng xì từ trans thứ năm, thứ sáu đưa về . Chúng nó "trộn" nhau và do ngược pha , đồng biên độ ...nên triệt tiêu !!

-- Khi Play thì mạch nắn diode sẽ làm con Fet "dẫn" . kết quả con trans thứ 5 , 6 sẽ bị mất sự khuếch đại. Mạch sẽ bình thường đi từ trans 1 đến trans 4 .