Trên diễn đàn nầy đã có xuất hiện hình mạch Super Echo Digital Reverb , trong đó dùng 5 ic PT2339. Sau đây là mạch truy vẽ ra giấy :

Sơ đồ mạch Super Echo Digital Reverb, 2339x5

 

Lưu ý : trên sơ đồ tớ vẽ "thiếu" một con trở 10k , nối từ chân 12 qua điểm giữa hai con trở 10k+15K ở hai chân 13 và 14. Các bạn thêm vào. Trên sơ đồ PCB thì có con trở nầy.

Ở đây chỉ vẽ một con ic PT2339 , bốn con ic còn lại cũng ráp y chang và song song nhau.

Ngõ ra của mạch Echo nầy gồm có tín hiệu chánh và 5 tín hiệu "nhái", nên có thể ghim vào lỗ Insert trên channel Mic hoặc xen vào giữa chỗ nào đó để làm "hiệu ứng echo" v.v...

Nếu dùng mạch nầy thay thế cho bo echo trong máy karaoke gia đình ( hoặc trong Mixer) thì...ta không cần tín hiệu 'chánh" chỉ lấy tín hiệu của 5 tiếng nhái. Muốn vậy , ngõ ra của IC PT2339 sẽ là pin 14 , không cho qua pin 15.

Import hình vào Corel Draw , chỉnh mắt lưới là 100th ( tức 1/10 của inch). Kéo dãn các cạnh sao cho các chân IC 2339 nằm trện điểm "giao nhau" của mỗi ô lưới. Tất nhiên phải dùng lệnh View> Simple wireframe ( tức là lệnh cho "thấy" phần bên dưới). Khoảng cách giữa 2 hàng chân IC là 300th. Chỉ cần chỉnh một IC là ...các chân khác , các mối hàn ...đều đúng kích thước hết. Tạo một mối hàn gồm một ô tròn đen có một vòng trắng nhỏ ở giữa ( lỗ khoan). Copy và paste hết các mối hàn. Chân IC thì dùng kỹ thuật Copy , rồi Control + V , rồi bấm phím mũi tên , nó sẽ tạo ra các mối hàn chân IC một cách chính xác.

Tạo hết các mối hàn , phóng đại hình lớn lên 3.200 lần và dùng Bezier mà ...chấm chấm từng điểm giáp vòng, nó sẽ tạo ra các đường mạch đen "y chang" .