Ampli hạng G xài hai nguồn , một thấp và một cao. Từ phần đầu đến thúc thì xài nguồn cao , còn phần sò CS thì ...vừa cao vừa thấp. Khi hát nhỏ thì nguồn thấp cung cấp cho sò ( cho ít nóng vì hát nhỏ !), khi hát lớn thì nguồn cao đóng vào sò ( ngắt nguồn thấp ra).

Chúng ta biết ...một là hát nhỏ xíu , hai là hát hết ga ...thì sò sẽ chịu CS tiêu tán ít. Còn hát lưng chừng thì ...sò nóng dữ dội nếu xài nguồn cao. Người ta đã ráp mạch CS xài 2 nguồn là lý do nầy. Như vậy , phải có mạch "dò sai". Bình thường mới mở máy thì nguồn thấp đóng vào. Khi phát hiện máy đang hát lớn ( căn cứ vào volt ra loa) thì mạch "switch" sẽ ngắt nguồn thấp và đưa nguồn cao vào.

Sau đây là mạch CS hạng G đơn giản ( chỉ vẽ phần sau , phần trước là thông thường)

Mạch CS hạng G đơn giản.

 

Mạch chỉ sử dụng 3 tran + một ít kinh kiện để làm "switch".

Mạch CS hạng G đơn giản.

Sò thúc (Q19) cũng xài y như sò chánh (D424) , vì vậy điện trở RE = 5 ohm. Bình thường , nguồn +42v cung cấp cho 3 sò CS (D424). Khi hát lớn ( volt ra loa  tùy theo zene 5v1 + trở 12k ) ...thì "Switch" sẽ thông ( gồm Q23,Q21,Q25). Nguồn +90v sẽ vào C Q25 và ra E Q25 cung cấp nguồn cho 3 con sò CS , còn nguồn +42 bị tự ngắt  do có con diode D19.