Sản phẩm này đang được bán với giá 750.000đ

Máy echo rời 3D huynhdoan2000 dùng để tăng cường tiếng echo cho các mixer. Thông thường các mixer được thiết kế để sử dụng với máy echo rời nên mixer thường không có hiệu ứng echo, hoặc chỉ có hiệu ứng echo đơn giản. Khi sử dụng máy echo rời huynhdoan2000, tiếng echo của mixer sẽ nghe rất hay và tiếng hú sẽ giảm rõ rệt.

Hộp echo rời huynhdoan200 dùng nâng cấp mixer nhập

Phụ kiện tặng kèm

alt

A - CÁCH KẾT NỐI

Cắm micro vào một line nào đó của mixer.

Kết nối cổng IN của máy echo vào cổng SEND của FX hoặc MON hoặc AUX của mixer.

Kết nối cổng OUT-L của máy echo với RETURN-L tương ứng của Mixer. Cổng OUT-R của máy echo với cổng RETURN-R tương ứng của mixer.

B - CÁCH CHỈNH MIXER

Vặn nút echo của line cắm micro nhỏ hơn phân nửa. Vặn nút echo tổng cũng nhỏ hơn phân nửa. Vì các nút này nằm trước Repeat, nên nếu nó hú nó sẽ lặp lại tiếng hú rất nhiều.

Vặn volume FX/MON/AUX của line cắm micro hơn phân nửa. Vặn nút Master của FX/MON/AUX hơn phân nửa. Các nút này nằm sau Repeat nên ta có thể vặn lớn.

C – CÁCH CHỈNH HỘP ECHO RỜI

* Nút Vol: Thường thì vặn cao hơn phân nửa.

* Nút Low: Chỉnh tiếng trầm của tiếng echo cho nghe "hực hực". Thông thường thì vặn thấp. Khi ca ta cần tiếng ca "thanh thao".

* Nút Hi: Vặn lên để tăng xì, bớt lại để bớt hú. Chỉnh tiếng reverb thì vặn nút Hi cao, nút Lo thấp xuống.

* Nút Repeat: Khi nghe tiếng echo hình như "nghẹn" thì cứ chỉnh repeat cho nhiều lên. Thông thường thì chỉnh repeat cho nhái 3, 4 tiếng và chỉnh "xì" cho nhái 5, 6 tiếng.

* Nút Delay: Dùng chỉnh tiếng delay hay reverb. Thông thường, hộp echo rời xài tiếng delay cho nhái xì. Còn trong máy thì chỉnh tiếng reverb.

* Nút 3D: Vặn lên cao sẽ nghe rõ hiệu ứng 3D (chạy loa, chống hú), nhưng quá sẽ nghẹt tiếng echo. Vặn trả về min ( ngược chiều kim đồng hồ) thì "bình thường", không có 3D . Đầu tiên trả về min, thử nói a lô, và vặn lên từ từ, sao cho nghe "quợn quợn" (tức chạy loa) mà tiếng echo không nghẹt là được. Tuy nhiên, khi ca thì khác. Vì ca thì có "lực", nên ta có thể vặn cao lên một chút để có hiệu ứng rõ hơn. Nút nầy là để cho mấy người "chê" mạch 3D vì nghe "kỳ kỳ", vặn trả về min cho họ nghe bình thường.

Để chỉnh nút 3D cho dễ thì vặn nút Delay lên cao cho nhái mau và vặn nút repeat lên thật nhiều cho thành tiếng reverb kéo dài và bắt đầu chỉnh nút 3D sao cho nghe chạy loa 2 bên mà không nghẹt.

* Nút Mid: Vặn xuống min thì tiếng echo bớt treble lại, chống hú. Vặn lên chút ít để vừa bớt hú nhưng tăng xì. Nếu không hú thì cứ vặn cao lên.

* Nút Xì: Đây là nút để chỉnh tiếng xì. Mới mở máy thì vặn min. Sau khi chỉnh tiếng echo vừa ý thì bắt đầu vặn lên. Nên nhớ nút này vặn quá thì bị “quợn”. Vặn "vừa đúng" thì nghe rất hay. Tuy nhiên, khi nói thì khác, khi ca thì khác. Lúc ca ta có thể vặn thêm lên. Nếu thấy hú thì vặn trả lại.

Máy có hai đèn led. Một đèn led cho nguồn. Đèn led còn lại là đèn 3D. Nó sẽ chớp chớp để báo xung khi có tiếng ca. Kết nối vào Mixer mà cứ chớp hoài là ta đang vặn nút Xì hoặc repeat quá cao. Hoặc là có kênh nhạc nào đó đã vặn nút echo lên. Tóm lại , chỉnh làm sao cho khi mới kết nối vào đèn tắt. Khi nói thử thì đèn chớp và sau đó thì tắt là đúng. Đó là chống nhiễu. Tuy nhiên, nếu chớp hoài mà tiếng nhái vẫn tốt thì không sao cả vì có thể là do trong máy có sự xen lấn chút xíu.

D - TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn như trên nhưng không thấy kết quả hoặc nghe tệ hơn thì có thể tín hiệu ra của Mixer bị ngược pha với máy echo hoặc tín hiệu ra chỉ là tín hiệu Mono hoặc tín hiệu SEND của FX/MON/AUX của Mixer quá yếu. Để giải quyết, chúng ta lấy 2 đường Mic của Mixer làm 2 đường RETURN theo hướng dẫn sau (đây cũng là cách mà máy echo cho hiệu quả tốt nhất):

1) Cách kết nối:

- Nối cổng SEND của FX/MON/AUX của mixer với IN của máy echo.

- Gắn Micro vào một đường Mic của Mixer, để các volume của đường Mic này ở giữa, chỉnh nút BALANCE sao cho khi ta nói vào Micro thì nó chỉ nghe một loa bên trái. Sau đó rút Micro ra và kết nối đường Mic này với đường OUT-L của máy echo.

- Gắn Micro vào một đường Mic khác của Mixer, để các volume của đường Mic này ở giữa, chỉnh nút BALANCE sao cho khi ta nói vào Micro thì nó chỉ nghe một loa bên phải. Sau đó rút Micro ra và kết nối đường Mic này với đường OUT-R của máy echo.

2) Cách chỉnh máy: chỉnh máy tương tự như ở trên. Sau đó chúng ta có thể gia giảm các volume của 2 đường Mic để được âm thanh như mong muốn.