Sản phẩm này đã ngưng bán và được thay thế bằng Hộp chống hú

Bo chống hú đầu tiên là của tác giả người Liên Xô. Còn bo chống hú V.2 nầy thì là cải tiến nút chỉnh lệch pha thành nút lọc (Notch) nên rất hiệu quả trong việc chống hú .

Bo chống hú version 2

 

CÔNG DỤNG CÁC NÚT CHỈNH:

1/ Công tắc Normal/Đảo pha . Khi nhấn ra ngoài là bình thường ( Normal). Khi ấn vào trong là ngõ ra của tín hiệu sẽ "đảo pha" hoặc "notch" , tùy theo 2 nút số 2 và số 3.

2/ Biến trở đôi dùng chọn tần số để lọc bỏ ( Notch).

3/ Công tắc nhấn ra ngoài là đảo pha , còn ấn vào trong là Notch ( chỉnh con volume số 2)

4/ volume chọn tần sốdãi trung trung.

5/ Công tắc "cộng pha" . Nhấn ra ngoài là OFF , còn ấn vào trong là ON .

Hai nút số 4 và số 5 là xài chung.

6/ volume chọn tần số dãi hơi cao

7/ Công tắc "cộng pha". Nhấn ra ngoài là OFF , còn ấn vào trong là ON.

Hai nút số 6 và 7 là xài chung

CÁCH SỬ DỤNG:

-- Đầu tiên , 4 công tắc nhấn ra ngoài hết. Tức là bình thường.

-- Khi có tiếng hú thì thử ấn cống tắc 1 để đảo pha xem sao ?

-- Nếu không hết thì ấn công tắc 5 hoặc 7 hoặc ấn cả hai , và chỉnh volume 4 với 6.

-- Cuối cùng thì ấn công tắc 3 và vặn volume 2 xuống min sẽ hết hú.  Đó là phương án sau cùng.

-- Không ấn công tắc 1 , thì 2 và 3 sẽ không có tác dụng nhưng ấn cống tắc 5 và 7 vẫn có tác dụng.

Kinh nghiệm cho thấy khi chỉnh volume 4 hoặc 6 thì tiếng hú sẽ mất , hoặc không mất , nhưng đang hú "mạnh" sẽ giảm lại và thành tiếng "hí hí". Đó là có tác dụng.

Hú mà quá lớn thì chỉ có giảm volume Mic xuống. Còn hú hú mà vẫn còn ca được ( thường hay bị hú kiểu nầy khi echo vặn hơi cao)thì chỉnh volume 4 hoặc 6 hoặc cả hai sẽ có tác dụng.

Phần cấp nguồn , có thể dùng nguồn DC từ 12v đến 24vdc ( do có ổn áp 12v). Hoặc dùng nguồn Ac ( tức cục transfo nhỏ ) từ 15v đến 20vac do có con diode nắn bán kỳ. Khi cấp nguồn +12v , có thể hàn vào phía sau con ổn áp 7812 , tức khỏi qua diode nắn và IC ổn áp 7812.

Ngõ IN OUT có thể hàn vào con rack 6 ly stereo và ghim vào lỗ Insert của channel Micro để điều khiển channel đó. Hoặc micro không dây ghim vào IN và OUT thì nối vô lỗ Mic của ampli , v.v...

CẢI TẠO BO CHỐNG HÚ V1 THÀNH V2

Để cải tạo bo chống hú thành V2, các bạn có thể thay thế volume đơn thành volume đôi (100k x2 )  như sơ đồ bên dưới. Phần nầy nằm ở IC đầu tiên , xử lý đảo pha , lệch pha , In Out , v.v...Hai Ic kia chỉ là 2 bộ lọc "đặc biệt". Công nhận bộ lọc ráp theo kiểu nầy ...quá hay !! Nó triệt tần số hú mà không làm giảm chất lượng âm thanh. Do nó chỉ rà tìm "một" tần số hú ...nên...vừa triệt hú xong thì ...hú tần số kế cận ???? Chịu khó , các bạn xoay qua xoay lại chút đỉnh. Tốt nhất là ta "test" trước ở nhà. Tức bóp đầu micro cho nó hú và xoay bộ lọc để triệt và làm dấu mực. Trong quá trình chơi nhạc thì...ấn vô . Còn hú thì sử dụng bộ lọc Notch và hú quá thì giảm Volume Mic !!
Đây là nói mấy tay ca "remix" , la làng la xóm , ta mới áp dụng triệt để 4 nút ấn . Còn người ca bình thường thì ít có hú , nên ta sử dụng một hai nút ấn.

Sơ đồ cải tạo bo chống hú v1 thành v2

 

UPDATE (1)

-- Trên hình vẽ xài 2 con 2k2 ở hai đầu biến trở , có khi ta vặn volume đôi xuống min , nó còn "giới hạn" bởi 2k2, có thể làm cho còn hú . Các bạn có thể thay thế bằng 2 con trở 1k , 470 ohm ...cho nó thấp xuống , như vậy bộ lọc sẽ "trúng" với tần số hú hơn.

-- Các bạn lưu ý , hú mà chỉnh không hết thì đó là do bên phần echo vặn Repeat normal, Repeat xì quá cao . Nó mà "lỡ" bị hú thì ...bo echo cứ "lặp lại" tiếng hú nhiều lần. Vì vậy , phải vặn bớt repeat xuống . Đây là nói người không biết cầm micro nên hú hé tùm lum , còn người biết cầm micro thì ...chả bao giờ hú hé gì cả ! Chỉ cần nghe hơi "hú" một tí là ...anh ta quay micro qua bên nây hay bên kia , kết quả hết hú. Còn khi ca , anh ta không bóp đầu micro , không kê miệng sát micro, ca hơi lớn thì anh ta kéo micro ra xa một tí , v.v...tiếng echo nghe rất đạt. Làm sao biết một người là biết cách ca ? Các bạn chỉ cần nghe coi có "nhài xì" không ? Là biết người đó là người biết cách ca.