Sau đây là sơ đồ của bo CS Hảo Mi 720W , ráp theo kiểu BTL. Các kiểu ráp BTL nên xài nguồn thấp , ví dụ 25vac x2 . Xài nguồn 35vac x2 thì CS ra rất mạnh , nhưng người không biết ý ... xài rất dễ hư . Vì sao ? Vì chỉ cần con rack lỏng lẽo , chọt ra chọt vô làm loa rột roẹt , cháy treble, cháy sò , cháy loa, ....

Bo CS nầy đã "cải thiện" vấn đề tự kích. Khi nhìn vào , bạn không thấy con tụ pi nào dưới 150p . Chỉ đặc biệt có con tu 68p ở đường hồi tiếp . Hãy gở bỏ ra. Tụ này xài rất nguy hiểm.

Các mạch CS khác xài tụ 47p , 100p , ...chả có ích lợi gì cả ! Xài dễ hư.  KHi xưa , CS toàn là nhỏ , một hai trăm Watt là quá , nên xài tụ pi nhỏ để "lợi treble", sò xưa lại là xịn ...nên ít hư. Còn ngày nay, CS toàn là hai ba trăm đến vài ngàn Watt , sò thật giả khó biết, xài tụ 100p trở lại, chỉ cần nút treble vặn lên max là ...hư sò !

Các ngài kỹ sư đọc bài của tớ , chắc sẽ "giận tái mặt". Toàn là sai với sơ đồ "gin", cho là tớ chả hiểu "Slew rate" gì cả?!!

haha...tớ không phải là kỹ sư , nên các bạn đừng quá tin lời tớ nhé ! Hãy tự mình trải nghiệm.

Sơ đồ vẽ tay  cũng vậy , có khi "mắt nhắm mắt mở" nên có nhiều chỗ sai sót. Thây kệ, có cái mà tham khảo. Trong quá trình sửa chữa, các bạn bổ sung thêm cho hoàn chỉnh.

Bo CS Hảo Mi -BTL-720W