Đời bây giờ , dàn âm thanh xài nhiều Main , nhưng chỉ có một bàn Mixer. Phải làm sao câu từ một bàn Mixer ra nhiều Main hoặc nhiều máy khác như Sub , Monitor , Record v.v..mà vẫn giữ được chất lượng ?

Các bàn Mixer cao cấp thì có trang bị nhiều ngõ ra , nhưng có một số bàn Mixer chỉ cho ra có 2 ngõ R L .

Chúng ta có thể câu nối từ một bàn Mixer ra nhiều Main trực tiếp ( tức song song với nhau) , nhưng chất lượng không cao , vã lại , nhiều khi không đủ sức cho một số Main ( có hskđ nhỏ hơn ).

Sau đây là mạch điện giúp một bàn Mixer cung cấp cho 3 Main mà vẫn giữ chất lượng và có thể điều chỉnh cho lớn thêm .

Audio Distribution

Dùng một IC NE5532 mà ráp thành hai ngõ vào L in ,R in và có 6 ngõ ra , tức 3 ngõ L out và 3 ngõ R out.

Do 5532 là opamp có ngõ vào Fet nên điện trở ngõ vào xài lớn (R1=47k) và tụ vào nhỏ (C1=.22) mà vẫn không giảm tiếng bass.

Hệ số kđ của mạch là 2k2/1k = 2,2 +1 tức 3,2 lần . Đủ sức cho ta vặn lớn lên khi xài 3 main nếu thấy cần thiết.