Trước hết chúng ta phải biết CS tất cả của ampli là bao nhiêu W. Cái nầy thì do ta định đoạt . Ví dụ , xài loa 2 ohm ( tức 4 thùng 8 ohm song song) , CS tất cả loa là 2000W ( tức mỗi loa là 500W). vậy là ta có 2 thông số biết trước , là 2 ohm , 2000W.

Muốn được 2000W trên loa 2 ohm thì phải có số volt ( volt tín hiệu hình sin) là ...63v ( dùng công thức U bằng PxR rồi rút căn).

Trừ hao mất mát ( do sò , dây dẫn,...) ta lấy cao hơn , như 65 , 68 , 70v ...

Volt trên loa là do cuộn thứ cấp của transfo cung cấp . Ta phải quấn cuộn thứ cấp là 65vx2 ( mạch CS thường) hoặc 130v đơn ( mạch PV2000) .

Vậy cục transfo ta quấn sẽ là 220v ra 65vx2 , 2200W ( trừ hao). Đó là nói chỉ có 1 kênh .

Biết CS của biến áp ( 2200W) ta tính "tiết diện" S của lõi sắt .  Tiết diện S là ta đo bề rộng phần giữa chữ E  , gọi là a , và xếp chữ E cao lên , ta đo bề dày , gọi là b . S=axb , tính ra cm vuông .

Dùng công thức  S=1,2 nhân cho P rút căn ( cm vuông) .

P là 2200W , rút căn là 47 . Nhân cho 1,2 là 56 cm vuông ( Chạy mua cái máy tính mà tính ) . Lõi sắt ta mua ( nhiều chữ E và I ) là 56 cm vuông . Ví dụ lưỡi chữ E ở giữa là 5 cm . Ta xếp chữ E cao lên 11 cm . Lấy 5 x 11 là ra 55 cm vuông . Tuy nhiên do chữ E có lớp sơn , nên ta phải xếp cao lên 12 cm .

Chú ý , ta nên chọn a < b < 2a  cho hợp lý . Đo tính bằng cm ( chạy mua cây thước mũ mà đo ) .

Sau khi biết tiết diện S của lõi sắt , ta tính số vòng trên 1 v .

Dùng công thức 45 chia cho S là ra số vòng trên 1v . ( Sắt tốt thì lấy 38 , sắt dở thì lấy 50 v.v...)

S là 56 cm vuông . Lấy 45 mà chia cho 56 là ra 0.8 vòng trên 1 v .

Cuộn 220v sơ cấp thì ta quấn 220 x 0.8 = 176 vòng .

Cuộn 65 x2 , ta cứ tính là 130 , thì ta quấn 130 x 0.8 = 104 vòng . 104 vòng nầy cho ra mối giữa chỗ 52 vòng .

Giờ ta tính cỡ dây . Muốn tính cỡ dây , ta phải biết "dòng" chạy qua .  Lấy 2200W mà chia cho cuộn 220v là ra 10A . Lấy 2200W mà chia cho 130v là ra 17A .

Vậy cuộn 220 có dòng 10A . Cuộn 130 có dòng 17A .

Từ số liệu ampere mà ta tính ra cỡ dây ( mm) . Có nhiều cách tính . Đơn giản là dùng công thức d=0,7 x căn I (mm) .

Dòng 10A , rút căn là 3,16 . Nhân cho 0,7 là dây 2,2 mm .

Dòng 17A , rút căn là 4,12 . Nhân cho 0,7 là dây 2,9 mm .

Tuy nhiên , ta có thể lấy các số "nhỏ" hơn . Vì sao ? Vì ampli là bass, treble , mid ...búa xua . Nếu tính cho đánh sub ( 20Hz) thì tính chính xác , còn tính cho Full thì dễ thở hơn .

Hừm , tính toán xong , chạy mua đồ về quấn , tốn hao một hai triệu ...chắc chết quá !!!

KHi tính "đúng" thì xài không hư transfo . Hát lớn , volt ít bị giảm , tức không rè .

Xem qua cách tính toán quấn transfo , ta thấy , khi người nào nói cục transfo 10A , 15A , 20A , 25A ,....thì làm sao biết là "cái gì" ??? Tóm lại , khi nói về transfo , ta phãi nói là bao nhiêu VA ( tức W) . Ví dụ , cục transfo 1000VA , cục transfo 2000VA ...nghe còn hiểu . Còn nói cục transfo 25A là ...pó tay !!  Ở nước ngoài xài điện 100v , nên khi nói cục transfo 25A tức là 2500VA .