Ví dụ có một mạch EQ như sau ...

Cách tính tụ + trở trong mạch EQ

Nguyên tắc của mạch EQ là mạch cộng hưởng tần số . Trước đây , người dùng cuộn dây (L) và tụ (C) làm mạch cộng hưởng . Do cuộn dây cồng kềnh , nên dần dần đã được thay thế bằng Op với tụ và trở ( tức tương đương với cuộn dây) .

Cách tính tụ + trở trong mạch EQ

Cách tính tụ + trở trong mạch EQ

 

Theo cách tính trên thì ...ta tính L trước .

L= R4 x R5 x C1 , kết quả ra là Henry ( H ) .

R4 tính theo ohm ( ở đây là 330 ohm , có mạch xài 470 ohm , mạch xài 1.000 ohm ,...) .

R5 tính theo Kohm ( ở đây là 100k , có mạch xài 50k , mạch xài 1 Mohm = 50k x20 ,....)

C1 tính theo nF ( ở đây là tụ 102 , tính ra nF là 1nF ).

Kết quả sẽ tính là miliHenry .

Lấy 330 x 100 x 0.022 sẽ ra là 33.000 miliHenry , tức 0.033 H .

Cứ theo bài bản mà tính .

Sau khi tính ra Henry thì tính tần số .

Công thức tính F thì ...

L tính theo Henry , C2 tính theo uF ...sẽ ra đơn vị tính là KHz .

Các bạn lưu ý ...nF khác với uF .

1uF = 1.000 nF =1.000 pF .

uF đọc là microFarad , nF đọc là nanoFarad , pF đọc là picoFarad.

Các bạn thay đổi con tụ C1 hoặc C2 ...sẽ thay đổi tần số .