Ráp ampli mà nghe hay là do cặp sò "match" . Match ở đây có nghĩa là hệ số khuyếch đại của 2 sò bằng nhau . Hai sò NPN hoặc hai sò PNP thì dễ bằng nhau . Nhưng sò PNP và sò NPN thì khó mà bằng nhau . Để kiểm tra 2 sò có bằng nhau hay không, chúng ta có thể dùng mạch kiểm tra match của 2 sò PNP và NPN.

Sau đây là mạch đơn giản , dùng kiểm tra hệ số khuyếch đại của 2 sò PNP-NPN ( kêu là kiểm tra "match" ) .

Mạch kiểm tra

R1 và R2 là 180 ohm ( hình scan bị thiếu nét ) . Không có thì lấy 220 ohm cũng được . D2 và D3 có thể lấy 2 Led đỏ và xanh .

Q1 là sò PNP ( hoặc trans nhỏ , hoặc sò thúc  PNP )

Q2 là sò NPN ( hoặc trans nhỏ , hoặc sò thúc PNP )

Nguồn Vs thì tùy ý . +12v hoặc bạn xài nguồn cho sò là bao nhiêu thì cứ lấy "thẳng" nguồn đó mà test luôn ! Bảy tám chục volt hay cả trăm volt Dc gì gì đó ....

Nếu cả hai sò là "match" thì .... hai đèn Led sẽ tối thui ! Ok !