Sau đây là những ghi chép khi xưa về tiếng hù phát ra trong ampli kđ âm thanh , các bạn có thể tham khảo ...

Tiếng hù xoay chiều 50Hz