Sau đây là mạch Pre ( tiền trí phóng đại khí ) ráp bằng trans PNP , pin 9v . Muốn xài NPN cũng được . Muốn xài volt cao lên 12v , 18v , 20v , ...đều Ok hết , chỉ là chọn trans và phân cực ngõ ra sao cho là "trung đạo" (1/2vcc) .Trong mạch nầy có những "mẹo" làm cho âm thanh hay lên . Những "mẹo" nầy vẫn áp dụng cho mạch Pre xài 4558 .

Mạch Pre bằng trans

-- Hồi tiếp âm 6k,.014 , .04 là làm giảm tần số cao .

-- Hồi tiếp âm 1k5 là full . Chủ yếu là giảm hskđ chung .

Nhìn kỹ hơn thì còn điện trở 750 , 250 ...Đó là làm cho hồi tiếp âm ít hay nhiều .

-- 20k , 200k , 2k .01 , .1  là cần Bass , không có cần Treble . Dùng để tăng giảm tiếng bass .

-- .15 , 100k , .004 , 20k , 30uf  là muốn chọn treble hay chọn bass .