Sản phẩm này đang được bán với giá 600.000đ (bo LX), 850.000đ (bo LX + echo), 1.000.000đ (bo LX + echo + 3D), 1.100.000đ (bo LX + echo + 3D + reverb)

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn muốn tăng cường chất lượng cho tiếng ca của amply, mixer và loa vali kéo, cơ sở Huỳnh Đoàn 2000 xin được giới thiệu với các bạn máy tăng cường chất lượng tiếng ca sử dụng bo mic LX, bo echo hd2000, bo chuyển hệ echo 3D version 2bo reverb 3 IC 2399.

Máy tăng cường chất lượng tiếng ca cho amply, mixer, loa vali kéo mặt trên

Máy tăng cường chất lượng tiếng ca cho amply, mixer, loa vali kéo mặt trước

Máy tăng cường chất lượng tiếng ca cho amply, mixer, loa vali kéo mặt ngang

Phụ kiện tặng kèm

alt

Máy được thiết kế để sử dụng nguồn DC 12V . Nếu muốn sử dụng điện 220v , các bạn chỉ cần dùng cục adapter để chuyển đổi từ 220 VAC ra 12 VDC . Vì sử dụng nguồn 12V nên các loa kéo di động có thể sử dụng để nâng chất lượng tiếng ca lên .

Cấu hình đơn giản nhất của máy là chỉ có bo LX . Trong trường hợp này , máy chỉ có 1 cổng MIC, 1 cổng INSERT và 1 cổng OUT . Ta sẽ cắm micro vào cổng MIC , cổng OUT của máy kết nối với cổng MIC trên amply/mixer/loa kéo . Cấu hình này sẽ chỉ bao gồm 2 hàng nút đầu tiên .

Để có thêm hiệu ứng echo , máy sẽ được gắn thêm bo echo hd2000 . Lúc này máy có hàng nút thứ 1, hàng nút thứ 2, hàng nút thứ 4 và hàng nút thứ 5 (không có nút 3D) . Với cấu hình này , máy cũng chỉ có 1 ngõ OUT.

Để có thểm hiệu ứng 3D (phải có bo echo) , máy sẽ có hình dạng như hình chụp bên trên nhưng không có hàng nút thứ 3 . Lúc này sẽ có 2 cổng OUT-L và OUT-R . 2 cổng OUT này sẽ kết nối với 2 cổng MIC-1, MIC-2 trên amply/mixer . 2 cổng MIC này phải chỉnh Balance sao cho cổng MIC-1 chỉ nghe loa bên trái , cổng MIC-2 chỉ nghe loa bên phải . Thông thường cấu hình này chỉ sử dụng với ampli/mixer vì hiệu ứng 3D cần phải sử dụng với 2 loa .

Để có thêm hiệu ứng reverb , máy sẽ được gắn thêm bo reverb 3 IC 2399 . Cấu hình này chính là hình chụp bên trên .