Trên mạng có một bài viết về cách thiết kế mạch CS xe hơi . Nhận thấy tác giả trình bày rõ ràng , giúp người đọc hiểu và tự ráp được , nên tớ lược dịch ra đây cho các bạn tham khảo .

-- Cs ra loa của mạch kđcs được tính theo công thức

P=Vpp bình phương / ohm loa x8 .

Vpp là nguồn cấp "đỉnh tới đỉnh" , tức +Vcc và -Vcc .

Xe hơi thì xài bình 12v và loa là 4 ohm . Dùng công thức tính ra là ....12 bình phương , chia 4 x 8 , tức 144/32 = 4,5W . Đấu cầu (BTL) thì cũng chỉ là gấp hai (9W) , không thể nào ra hơn 40W .

Nếu chúng ta muốn nhiều CS hơn , ví dụ 170W trên loa 4 ohm thì chúng ta cần nguồn 74Vpp , tức +-37vdc .

Để có được nguồn nầy (+-37vdc ) thì phải ráp mạch đổi DC ra DC , tức đổi 12vdc ra +-37vdc ( nguồn đối xứng ) .

Mạch CS có thể chia ra 3 phần chánh .

-- Phần mở đầu , tức phần Input .

-- Phần hai , tức phần kđđt .

-- Phần ba , tức phần Output .

Phần mở đầu nhận tín hiệu vào và nhận tín hiệu "hồi tiếp" ( Negative Feedback) từ loa về. Tín hiêu hồi tiếp dùng để ổn định mạch và định đoạt hskđ .Khi ráp bằng trans thì hai tín hiệu nầy sẽ đưa vào hai cực B . Cả hai cực B nầy là "đảo" và "không đảo" , y như opamp 4558 .

Phần hai là tầng có trách nhiệm kđ điện áp tín hiệu cao lên .

Phần ba là tầng kđ dòng mạnh lên .

Chúng ta có thể cắt nghĩa đơn giản ( nôm na) như sau ...

Tín hiệu vào từ Radio , từ CD , ...có volt thấp , khoảng 1Vpp với vài mA . Để có 170W trên loa 4 ohm thì tín hiệu nầy phải được kđ lên 28Vpp với dòng 6,5A  ( tính từ công thức P=I bình phương nhân R =V bình phương chia R ).

Tầng mở đầu nhận tín hiệu vào cổng "không đảo" và nhận tín hiệu từ loa về cổng "đảo" và phải có hskđ là 28 lần .Tín hiệu ra từ tầng mở đầu sẽ không ra nổi 28Vpp , nó giống giống như tín hiệu vào ( tức không có sự kđ ) . Tầng thứ hai sẽ kđ số volt ra của tầng đầu  lên 28 lần , để có 28Vpp từ 1Vpp của CD . Nhưng 28Vpp nầy của tầng hai vẫn có dòng nhỏ , vài mA , không thể "lái" loa 4 ohm . Tầng thứ ba kđ dòng từ vài mA lên 6,5A.

Tất nhiên , sự cắt nghĩa ba tầng nói trên không đơn giản như thực tế . Chúng ta nên nhớ định luật tự nhiên của độ lợi trans , là G=Rc/Re . Định luật nầy phải được áp dụng cho mỗi trans ở trong mạch điện .

(  còn tiếp ) .