Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng echo rời huynhdoan2000 để nâng cấp hiệu ứng echo của các mixer soundcraft efx12, soundcraft efx8. Bên dưới là hình chụp mixer soundcraft efx12. Đối với mixer soundcraft efx8, nó cũng tương tự nhưng chỉ có 8 line.

Sử dụng echo rời huynhdoan2000 với mixer Soundcraft EFX12, Soundcraft EFX8

Các bạn làm theo các bước sau để kết nối mixer soundcraft với echo rời huynhdoan2000 và cách cân chỉnh máy:

A. CHỈ SỬ DỤNG HIỆU ỨNG ECHO CỦA MÁY ECHO RỜI HUYNHDOAN2000

Phần này ta chỉ sử dụng hiệu ứng echo của máy echo rời và tắt bỏ phần effect của mixer.

- Kết nối ngõ IN (SEND) của echo rời vào cổng số 1 (FX BUS OUT).

- Văn nút số 4 (BAL của line 11) về hết bên trái, nút số 5 (BAL của line 12) về hết bên phải. Để kiểm tra, các bạn gắn micro vào từng line và phải chắc chắn line 11 chỉ nghe loa bên trái, line 12 chỉ nghe loa bên phải. Nếu không được các bạn có thể dùng các line khác.

- Kết nối ngõ OUT-L vào cổng số 3 (Line 11), OUT-R vào cổng số 2 (Line 12).

- Vặn nút số 6 (FX của line 12), số 7 (FX của line 13) về hết bên trái. Không sử dụng echo cho 2 line này.

- Nhấn nút số 8 (Mute) vào để không sử dụng phần effect của mixer. Lúc này cần gạt 13 (fader của bộ phận lexicon sẽ không có tác dụng).

- Gắn micro vào cổng số 9 (line 1) hoặc các line còn lại.

- Vặn nút số 10 (FX của line số 1) lên khoảng 50%. Nút này dùng để lấy tín hiệu echo từ máy echo rời. Nếu vặn hết về bên trái thì sẽ không có hiệu ứng echo.

- Đẩy các cần fader và nút Gain của line 1, line 11, line 12 lên/xuống để có âm lượng như mong muốn. Điều chỉnh các nút HF (treble), MF (trung), LF (bass) để có âm sắc như mong muốn.

B. KẾT HỢP HIỆU ỨNG ECHO CỦA MÁY ECHO RỜI HUYNHDOAN2000 VÀ HIỆU ỨNG REVERB CỦA MIXER

Ở phần trên ta chỉ sử dụng echo của máy echo rời và bỏ đi phần effect của mixer. Để âm thanh nghe hay hơn, các bạn sử dụng thêm hiệu ứng reverb của mixer. Lúc này tiếng ca sẽ vừa có hiệu ứng echo vừa có hiệu ứng reverb. Các bạn làm thêm các bước sau để thêm hiệu ứng reverb:

- Vặn nút số 12 (Program Select) về bên trái hoặc bên phải đến khi nào đèn số 11 sáng. Sau đó vặn đến số 1 để chọn hiệu ứng Reverb Hall. Các bạn cũng có thể chọn các số khác nhưng phải bảo đảm đèn xanh sáng (effect của mixer ở chế độ reverb)

- Nhả nút số 8 (Mute) lên để sử dụng hiệu ứng reverb của mixer.

- Đẩy cần gạt số 13 (fader của effect) lên/xuống để có hiệu ứng reverb như mong muốn.

Với các bước hướng dẫn như trên, hy vọng các bạn sẽ có âm thanh như mong muốn khi kết hợp echo rời huynhdoan2000 với mixer Soundcraft. Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp gì thêm, các bạn vui  lòng viết vào phần thảo luận bên dưới.