Để cải thiện âm thanh , ta cần biết cách thu hẹp hoặc mở rộng dãi động . Dãi động có nghĩa là ...từ tần số thấp nhất đến tần số cao nhất , từ biên độ thập nhất đến biên độ cao nhất ( mà không méo) . Các ampli mắc tiền sẽ có dãi động cao nhất . Tất nhiên , ampli có dãi động cao thì cái thùng loa cũng phải có "dãi động" cao , mới đáp ứng được .

Sau đây là những ghi chép về cách mở rộng tần số . Tuy là ráp bằng trans , nhưng cũng có thể áp dụng cho opamp ...

Mở rộng tần số thấp và cao

 

Mở rộng tần số thấp và cao