Một số bạn mua bo LX , muốn xài 2 cái Micro . Sau đây là mạch điện chế biến từ một lỗ ghim Mic mà xài được 2 cái micro .

Hai micro xài chung 1 lỗ Mic

Tuy nhiên , do 2 người ca có thể là nam nữ , cho nên phải chỉnh treble/bass riêng biệt chút ít , mới "phê" . Thôi kệ , ca hát là vui . Sao cũng được . Everything is OK .