Bo relay loa cho ampli thường có hiện tượng là ...lúc Off máy ...thì relay "chưa" nhả liền , nên ...phát sanh tiếng "hụp" ( do 2 sò CS không đều tạo ra ) . Muốn cho hết tiếng "hụp" khi tắt máy thì phải làm sao cho ...relay "nhả" liền ! Relay nhả liền ..chỉ khi nào ...volt cấp cho nó "ít" hơn mức danh định , và ...đừng xài tụ lọc lớn ở mạch relay . Tụ lọc cũng như cái bình accu chứa điện . Tụ lớn trị số thì volt "nằm" trong nó ...sẽ  nhiều .

Ví dụ , Relay 24v , ta chỉ cấp nguồn 15v hoặc 18v , 20v gì gì đó ...thì khi Off , relay sẽ nhả liền . Tuy nhiên , khi On thì ...không đủ volt cho nó "hút" ! Relay có đặc điểm là ...khi đủ 24v thì nó hút , khi hút xong , ta giảm xuống 15v , nó vẫn hút . Sách gọi là dòng khởi động lớn , nhưng dòng duy trì thì nhỏ hơn .

Sau đây là mạch "tăng áp" cho relay  ( tăng gấp hai ) khi khởi động và trở về mức áp bình thường .

Bạn xem mạch ...

Mạch tăng áp tạm thời (boostrap) cho relay

Khi cấp nguồn , hai cực B của Q1 và Q2 ...chưa có volt + nào , nên nó "im lìm" ( Rce bằng vô cực ohm hay "hằng hà sa số " ohm ) . Lúc nầy , +24v sẽ chạy qua 1k và nạp áp vào tụ 220uf và qua D2 xuống masse . Trong tụ bây giờ là chứa gần 24vdc trong nó .

Khi có áp kích vào 2 cực B thì ...Q1 và Q2 "sung" , Rce sẽ gần bằng 0 ohm ( tức dính lại như cộng dây) .

Tụ 220uf sẽ nối cực dương xuống masse , cực âm đang "nối" vào cực E của Q2 .

+24v sẽ chạy vào Relay , chạy vào C của Q2 , ra E của Q2 ( lúc nầy Q2 đang "sung" , Rce =0 ohm) ...Đáng lẽ , từ E sẽ xuống masse , y như mạch bán trên thị trường . Nhưng ở đây , ở cực E của Q2 ...đang có nguồn -24v của đầu âm tụ ...nên dòng điện của relay sẽ chạy vào tụ và xuống masse ( qua Q1 = 0 ohm ) .

Tổng cộng 2 áp là 48v ! Relay hút một cách sung mãn . Sau 1 lúc thì tụ 220uF sẽ xả hết ...và hết volt ! Tụ thì không cho điện áp DC chạy qua , thế là cực E của Q2 sẽ "chuyển hệ" qua D2 ...xuống masse , kết quả , điện áp trong relay chỉ còn 24v ..."y như cũ" .

Các bạn thiết kế điện áp cho relay thấp hơn mức 24v ( mày mò ) , ví dụ 15v , nhưng nhờ mạch "boostrap" nên nó sẽ là 30v lúc khởi động . Sau khi khởi động , nó sẽ trở về 15v ( dòng duy trì ) .