Sau đây là một mạch bảo vệ điện áp bị vọt cao hoặc bị tụt thấp .

Bảo vệ áp 220vac bị vọt cao hoặc tụt thấp

 

Chạy mua cục biến áp nhỏ 220vac ra 12vac và các linh kiện như trong hình để ráp mạch bảo vệ , không cho áp cao hơn 220 hoặc thấp hơn 220 làm hư thiết bị máy móc . Tất nhiên , ta có thể chỉnh ra các mức áp cao hoặc mức thấp khác ( ví dụ 230vac -180vac v.v..) .

Cục biến áp thứ cấp cho ra 12vac , nắn 4 diode và lọc tụ 100uf/25v cho ra 16v8 ( nhớ con số 1,4 ) . Trở R1 = 470 ohm / 1W là trở ổn định chút ít , kêu là tải phụ . Bỏ ra cũng được . Có nó thì ổn định hơn ( do kềm chế tụ 100uf/25v ).

Khi ghim điện 220 vào ( tức ON ) thì ...cục biến áp chỉ có một chấu vô điện 220 , còn chấu kia ...trớt quớt . Tức chưa có áp 220 vào cục transfo . Phải ấn SW một cái ( gọi là đề-ba , khởi động ) thì mới có điện 220 vào biến áp và có 16v8 phát ra . Relay hút cái cạch và ...khi ta buông nút ấn SW ( loại ấn vô tự nhả ra ) ..thì Relay vẫn hút luôn , tức vẫn có áp 220 vào cục biến áp . Khi áp vọt cao hoặc tụt thấp ( tùy ta chỉnh) thì mạch kích khởi ( kêu là active) và Relay nhả ra . Mất điện . Phải ấn SW dề-ba lại . Tất nhiên là khi nào áp "bằng" chuẩn thì mạch mới "active" lại .

Phải hiểu mạch là như vầy ...

-- Bỏ con T1 ra , chỉ còn T2 và Relay cùng bộ phân cực R3 +P2 + Z2 .

-- Rce của T2 là điện trở nối nguồn ( mạch kín ) cho Relay . Dùng cộng dây ( =0 ohm ) nối vào CE của T2 ...thì relay hút cái cạch ( không hư T2 đâu mà lo sợ ) . Đó là test Relay coi còn tốt không ?

-- Bỏ con T1 ra , bắt đầu chỉnh P2 . Chỉnh là sao ? Chỉnh là nối đồng hồ đo Volt AC ( thang đo 250vac ) vào hai điểm "220vac điện đường" . Phải có cái bình sur để tăng giảm áp cho ngõ vào mà chỉnh .

-- Khi đo "đúng" 220  , chỉnh P2  từ min lên từ từ ...sao cho relay hút cái cạch . Tạm thời nối tắt 2 chấu RLY ( không có hư gì đâu mà sợ ) mới chỉnh được .

-- Lắp T1 vào và chỉnh P1 sao cho đồng hồ đo "đúng" 220 vac (ngõ vào ) mà relay vẫn hút  ( vẫn còn nối tắt RLY ) .

-- Gỏ bỏ nối tắt RLY ra .Vẫn đo đồng hồ ngõ vào . Gắn bóng đèn 220v/70w vào ngõ ra .

-- Ấn SW , RLY sẽ hút khi điện đường 'đúng' 220 . Đèn sẽ sáng .

-- Tăng giảm bình sur lên xuống ( ví dụ 250vac , 180vac , v.v...) xem coi ...đèn có tắt không ?

Mạch nầy , tớ chưa có ráp kiểm chứng . Nhưng thấy có lý . Khi áp tăng thì T1 "dẫn thông " , làm mất áp cho P2 , T2 ngắt .

Tuy nhiên , khi áp tụt thấp thì sao nhỉ ? Có ngắt relay không ?  Để mai mốt ráp và test lại .

Zene 3v ...muốn xài hay không cũng được . Xài Zene để cho áp BE cao lên ( 0,6v + 3v = 3v6 ) ...cho dễ chỉnh và ngăn ngừa áp "lăng tăng" khi trồi khi sụt chút ít .

--