Chorus là tiếng Delay mau + dao động năm mười Hz gì gì đó . Cây guitar mà xài tiếng Chorus cũng hay hay . Thông dụng nhất là rãi hợp âm từng chừ từng chữ + hiệu ứng Chorus .

Trên mạng có sơ đồ Chorus như sau ....

Mạch Chorus cho đàn guitar

 

Ráp không chạy !! Chắc là do mua không có linh kiện "giống hệt" ???

Tớ đã cải biến lại như sau ...xài linh kiện thông dụng ( xài lâu dài ) .

Mạch Chorus cho đàn guitar

 

Các bạn có thể đặt mua 1 bo về khảo sát , giá 200 ngàn .