Sau đây là một số ghi chép của tớ về mạch điện của tầng công suất trong máy Jarguar kèm cách xử lý hỏng hóc . Tài liệu này chỉ dùng để tham khảo . Các bạn cần phải kiểm tra thực tế .

Sửa ampli Jarguar xài 4 con Mosfet giống nhau

 

Sửa ampli Jarguar xài 4 con Mosfet giống nhau